KLUBAREN ARAUDIA

KLUBAREN ARAUDIA

INFORMAZIOA

Larraina Kirol Zelaiko bazkide eta erabiltzaile orok klubaren instalazioak erabiltzeko araudia betetzeko konpromisoa hartzen du. Hona hemen Larraina Kirol Zelaiko instalazioen araudiaren eduki osoa, kontsulta dezazun.

Klubeko instalazioen funtzionamendua eta erabilera arautzeko, baita bazkide eta erabiltzaileen eskubide eta betebeharrak ere, nahitaez bete beharreko arau batzuk behar dira, bazkideen betebeharra baita, klubaren estatutuen 18. artikuluan agertzen den bezala, “Elkartearen instalazioak eta zerbitzuak behar bezala erabiltzea eta errespetuz eta gizalegez jokatzea gainerako bazkideekiko eta kontratatutako langileekiko”. 

Hori dela eta, zuzendaritza-batzordeak dokumentu hau idatzi eta onetsi du instalazio eta zerbitzuen erabilera zuzena arautzen duten arauak jakinarazteko bazkideei; bete beharrekoak izango dira arau horiek, baita estatutuetan adierazitako gainerako betebeharrak ere.

Larraina Kirol Zelaiko instalazioen araudia
(2017)

KLUBA BERRIRO IREKITZEKO PROTOKOLOA

KLUBA BERRIRO IREKITZEKO PROTOKOLOA

Larraina Kirol Zelaiak ateak berriro ireki ditu ekainaren 1etik, eta segurtasun-protokolo bat ezarri du Covid-19a heda ez dadin klubeko bazkideen artean. Kontsultatu araudia, zuzendaritza-batzordeak onetsitako neurri berriekin eguneratzen joago dena.

Protokolo honen xedea da Larraina Kirol Zelaiko zuzendaritza-batzordeak, indarrean dagoen araudiari jarraiki, gure instalazioak berriro irekitzeko hartutako neurriak dokumentu bakar batean eta modu egituratuan jasotzea, SARS-Cov-2aren transmisio-ahalmena minimizatu eta gure bazkideek instalazioak erabiltzeko giro segurua eta gure langileek lan-inguru egokia izateko helburuz.

Neurri horiek nahitaez bete behar dituzte klubeko bazkide eta langileek.

Dokumentu honek indarrik gabe uzten ditu, behin-behinekoz, orain arte indarrean zeuden instalazioak erabiltzeko arauak, eta modu eraginkorrean jakinaraziko zaie tartean diren guztiei.

Normativa del Club

Protocolo de actividades deportivas 2020-2021

Iniciamos la actividades deportivas de la temporada 2020-2021. Compartimos el nuevo protocolo de seguridad para la realización de actividades y la práctica de nuestras secciones deportivas en las instalaciones del club. 

Iremos actualizando este documento según la normativa vigente.

El objeto del presente protocolo es recoger de forma estructurada y en un solo documento las medidas adoptadas por la Junta Directiva del Campo de Deportes Larraina, siguiendo la normativa vigente, para la reapertura de nuestras instalaciones, minimizando el potencial de transmisión del SARS-Cov-2 y favorecer un ambiente seguro para el uso de las instalaciones por parte de nuestros socios, así como un entorno laboral adecuado para nuestro personal.

Dichas medidas son de obligado cumplimiento para los socios y los trabajadores del Club.

Este documento, deja sin efecto, de forma provisional, las normas de uso de las instalaciones vigentes hasta ahora y será comunicado de forma efectiva a todas las personas implicadas.

Protocolo de actividades deportivas 2020-2021 (septiembre 2020)